อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน

Advertisement อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน ที่ตั้งและแผนที่ อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน สถานที่ติดต่อ : หมู่ที่ 8 ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53190 โทรศัพท์ : 055-436751 055-419236 อีเมล : lamnamnan_1@hotmail.com อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนที่อยู่สูงกว่าระดับเก็บกักน้ำสูงสุดของเขื่อนสิริกิติ์ มีพื้นที่ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นอ่างเก็บน้ำซึ่งเกิดจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ขวางกั้นลำน้ำน่าน มีพื้นที่ 203 ตารางกิโลเมตร...

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

Advertisement อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ที่ตั้งและแผนที่ อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว สถานที่ติดต่อ: ต.ห้วยมุ่น อ. น้ำปาด จ. อุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ : 0 5543 6001-2 อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด ท้องที่ตำบลม่วงเจ็ดต้น ตำบลนาขุม ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก อำเภอห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่

อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ ที่ตั้งและแผนที่ อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ สถานที่ติดต่อ : หมู่ 3 ต.น้ำไคร้ อ. น้ำปาด จ. อุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ : 0 5543 6752 (VoIP), 089-958-6759 (จนท.) อีเมล : khlongtron01@hotmail.com อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์ นอกจากจะเป็นคลองขนาดใหญ่ยังมีลำห้วยต่างๆ เกิดขึ้นยังมีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สำคัญ และสวยงาม...

อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย

อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ที่ตั้งและแผนที่ อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย สถานที่ติดต่อ : ตู้ ปณ.10 ต.บ้านแก่ง อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย 64130 โทรศัพท์ : 0 5591 0002-3 ,08 1887 9897 อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ครอบคลุมพื้นที่ป่าแม่สินป่าแม่สาน ป่าแม่สูงฝั่งซ้าย และ ป่าแม่ท่าแพ ในท้องที่ตำบลแม่ล้น ตำบลแม่สำ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย...

อุทยานแห่งชาติรามคำแหง

อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ที่ตั้งและแผนที่ อุทยานแห่งชาติรามคำแหง สถานที่ติดต่อ: ตู้ ปณ.1 อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160 ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โทรศัพท์: 0-5591-0000-1 อีเมล : leamkankha@hotmai.com อุทยานแห่งชาติรามคำแหง เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ทอดตัวอยู่ในแนวเหนือ-ใต้ ตั้งตระหง่านอยู่บนพื้นราบคล้ายจอมปลวกโดดเด่นอยู่กลางทุ่งนา ประกอบด้วยยอดเขาสำคัญ 4 แห่งด้วยกันคือ ยอดเขาพระเจดีย์ ยอดเขานารายณ์ ยอดเขาภูกา ยอดเขาพระแม่ย่า

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ที่ตั้งและแผนที่ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง 81 หมู่ 6 ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110 โทรศัพท์ : 053546336 อุทยานแห่งชาติแม่ปิง มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และอำเภอสามเงา จังหวัดตาก

อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล

อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ที่ตั้งและแผนที่ อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล สถานที่ติดต่อ : ต.ทาปลาดุก อ. แม่ทา จ. ลำพูน 51140 โทรศัพท์ : 053-518726, 0 5354 6335 (VoIP), 08 1032 6341 (จนท.) อีเมล: doikhuntan@gmail.com อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และอำเภอห้างฉัตร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อุทยานแห่งชาติแม่วะ

อุทยานแห่งชาติแม่วะ ที่ตั้งและแผนที่ อุทยานแห่งชาติแม่วะ หมู่ 2 ต.แม่วะ อ. เถิน จ. ลำปาง 52230 โทรศัพท์ 0 5438 0504 (VoIP), 08 1112 2855 อีเมล maewa_np13@hotmail.com อุทยานแห่งชาติแม่วะ มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงใหญ่สลับซับซ้อน มีพื้นที่ราบบนสันเขา สภาพป่าสมบูรณ์ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 582.68 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 364,173...

อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท

อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท ที่ตั้งและแผนที่ อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท สถานที่ติดต่อ : หมู่ 3 ต.บ้านหวด อ. งาว จ. ลำปาง 52110 โทรศัพท์ : 08 3203 7330, 0 5422 0364 อีเมล: thamphathai@hotmail.com, phathai_np@hotmail.com อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท มีพื้นที่ครอบคลุมในท้องที่อำเภอเมือง อำเภอแจ้ห่ม อำเภองาว จังหวัดลำปาง

อุทยานแห่งชาติดอยจง

อุทยานแห่งชาติดอยจง ที่ตั้งและแผนที่ อุทยานแห่งชาติดอยจง สถานที่ติดต่อ : หมู่ 6 บ้านนาไม้แดง ต.นายาง อ. สบปราบ จ. ลำปาง 52170 โทรศัพท์ : 08 1951 3624 (จนท.) อีเมล: doichong_np13@hotmail.com อุทยานแห่งชาติดอยจง มีพื้นที่ประมาณ 207,500 ไร่ อยู่ในท้องที่อำเภอสบปราบ อำเภอเถิน อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง...

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ที่ตั้งและแผนที่ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ต.แจ้ซ้อน อ. เมืองปาน จ. ลำปาง 52240 โทรศัพท์ : 0 5438 0000, 08 9851 3355 โทรสาร : 0 5438 0457 (VoIP) อีเมล: chaeson_np13@hotmail.com อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอเมืองปาน อำเภอแจ้ห่ม อำเภอวังเหนือ และอำเภอเมือง...

อุทยานแห่งชาติสาละวิน

อุทยานแห่งชาติสาละวิน ที่ตั้งและแผนที่ อุทยานแห่งชาติสาละวิน สถานที่ติดต่อ :ตู้ ปณ.8 ปท.แม่สะเรียง อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน 58110 โทรศัพท์ : 0 5307 1429 (VoIP), 08 1366 7356 (จนท.) โทรสาร : 0 5307 1429 (VoIP) อุทยานแห่งชาติสาละวิน มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอสบเมย...

Pages:1234567...13»