ภาคเหนือ

Advertisement


ภาคเหนือ มี 9 จังหวัด

ภาคเหนือ เป็นดินแดนที่ร่ำรวยด้วยภูมิประเทศงดงาม รายล้อมด้วยขุนเขาสลับซับซ้อนอันอุดมไปด้วยผืนป่า งดงามด้วยประเพณีวัฒนธรรม และอบอุ่นด้วยวิถีชีวิตเรียบง่ายเปี่ยมน้ำใจ

  1. จังหวัดเชียงราย
  2. จังหวัดเชียงใหม่
  3. จังหวัดน่าน
  4. จังหวัดพะเยา
  5. จังหวัดแพร่
  6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  7. จังหวัดลำปาง
  8. จังหวัดลำพูน
  9. จังหวัดอุตรดิตถ์

แผนที่ภาคเหนือ

Comments are closed.