แผนที่ตลาดคลองสวน 100 ปี

Advertisement


แผนที่ตลาดคลองสวน 100 ปี

ตลาดคลองสวน 100 ปี เป็นตลาดเก่า 2 จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา และ จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ริมคลองประเวศบุรีรมย์ ภายในตลาดเก่าคลองสวน มี ร้านแป๊ะหลี เป็นร้านกาแฟโบราณ 70 ปี ร้านขายยา ขายขนม ขายของเล่น ร้านอาหาร ในฝั่งสมุทราปราการมีศาลเจ้าพ่อคลองสวน เป็นที่สักการะบูชา ของ ชาวคลองสวน ฉะเชิงเทรา และ คนทั่วไป ส่วนฝั่งฉะเชิงเทรามีภาพเขียนสีเก่าแก่ ภายในโรงเจ

แผนที่ประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง :

Comments are closed.