ป่าคำชะโนด

Advertisement แผนที่ป่าคำชะโนด ป่าคำชะโนด เมืองชะโนด วังนาคินทร์คำชะโนด ตั้งอยู่ในพื้นที่ 3 ตำบล คือ ตำบลวังทอง, ตำบลบ้านม่วง และตำบลบ้านจันทร์

วนอุทยานถ้ำสิงห์

Advertisement วนอุทยานถ้ำสิงห์ วนอุทยานถ้ำสิงห์ ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

วนอุทยานภูเขาสวนกวาง

วนอุทยานภูเขาสวนกวาง วนอุทยานภูเขาสวนกวาง ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วนอุทยานน้ำตกผาหลวง

วนอุทยานน้ำตกผาหลวง ที่ตั้งและแผนที่ วนอุทยานน้ำตกผาหลวง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูโหล่น ในท้องที่บ้านนาเลิน ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี มีเนื้อที่ประมาณ 11,375 ไร่

วนอุทยานวังสามหมอ

วนอุทยานวังสามหมอ ที่ตั้งและแผนที่ วนอุทยานวังสามหมอ อยู่ในท้องที่ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ามะยาว-ป่าหัวนาคำ-ป่าหนองกุงทับม้า-ป่านายูงและป่าหนองหญ้าไซ มีเนื้อที่ประมาณ 1,800 ไร่

วนอุทยานภูพระบาทบัวบก

วนอุทยานภูพระบาทบัวบก ที่ตั้งและแผนที่ วนอุทยานภูพระบาทบัวบก อยู่ในท้องที่ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขือน้ำ มีเนื้อที่ประมาณ 7,137 ไร่

วนอุทยานภูผาแดง

วนอุทยานภูผาแดง วนอุทยานภูผาแดง อยู่ในท้องที่อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขือน้ำ ท้องที่ตำบลจำปาโมง และตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และอีกส่วนหนึ่งติดอยู่ในเขตอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 11,170 ไร่

วนอุทยานน้ำตกธารงาม

วนอุทยานน้ำตกธารงาม ที่ตั้งและแผนที่ วนอุทยานน้ำตกธารงาม อยู่ในเขตป่าขุนห้วยสามพาด-ขุนห้วยกองสี อยู่ในท้องที่ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี มีเนื้อที่ประมาณ 78,125 ไร่

วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง

วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง ที่ตั้งและแผนที่ วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง ท้องที่ตำบลนกทา ตำบลเหล่าพรวน ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง และ ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอี่ ดงหัวกอง มีเนื้อที่ประมาณ 10,000 ไร่

วนอุทยานพนมสวาย

วนอุทยานพนมสวาย ที่ตั้งและแผนที่ วนอุทยานพนมสวาย อยู่ในท้องที่ตำบลบัว อำเภอเมือง ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสวาย ซึ่งประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 555 (พ.ศ.2516) มีเนื้อที่ประมาณ 2,475 ไร่

วนอุทยานป่าสนหนองคู

วนอุทยานป่าสนหนองคู ที่ตั้งและแผนที่ วนอุทยานป่าสนหนองคู อยู่ในท้องที่ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสนหนองคู มีเนื้อที่ประมาณ 6,250 ไร่

วนอุทยานภูผาล้อม

วนอุทยานภูผาล้อม ที่ตั้งและแผนที่ วนอุทยานภูผาล้อม ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง และตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกผาดำ ป่าโคกหนองข่าและป่าภูบอบิด มีเนื้อที่ประมาณ 8,500 ไร่

Pages:1234567...59»