แผนที่อำเภอตากฟ้า

Advertisement


แผนที่อำเภอตากฟ้า

อำเภอตากฟ้า ตั้งอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอตากฟ้า ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดนครสวรรค์ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอพยุหะคีรีและอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอท่าตะโกและอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอหนองม่วง (จังหวัดลพบุรี) และอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

แผนที่ประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง :

Comments are closed.