สำนักงาน อบจ.พิษณุโลก

Advertisement สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (อบจ.พิษณุโลก) อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก หมายเหตุ ถ้าหากตำแหน่งของสถานที่ผิดพลาด ทางทีมงานต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย เนื่องจากตำแหน่งอ้างอิงจาก Google Map สำหรับท่านที่ทราบตำแหน่งของสถานที่สามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ hmu111@gmail.com ทางทีมงานจะรีบปรับปรุงให้โดยด่วน ขอบคุณมากครับ ทีมงาน Siam Map Info

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

Advertisement อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ที่ตั้งและแผนที่ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า สถานที่ติดต่อ: ตู้ ปณ. 3 อ. นครไทย จ. พิษณุโลก 65120 โทรศัพท์ : 0 5535 6607,081-5965977 โทรสาร : 0 5523 3527 อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า มีพื้นที่ครอบคลุมรอยต่อสองจังหวัด คือ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ

อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ ที่ตั้งและแผนที่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ สถานที่ติดต่อ : หมู่ 3 บ้านปากรอง ต.ชาติตระการ อ. ชาติตระการ จ. พิษณุโลก 65170 โทรศัพท์ : 0 5531 6782 (VoIP), 0 5523 7028 โทรสาร : 0 5523 7028 อีเมล :...

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ที่ตั้งและแผนที่ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง สถานที่ติดต่อ : ตู้ ปณ. 64 อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 5526 8019 อีเมล : thung_s_l@hotmail.com, punyanut_muengdang@hotmail.com อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอวังทอง อำเภอนครไทย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอเขาค้อ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว

อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว ที่ตั้งและแผนที่ อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว หมู่ที่ 1 ต.คันโช้ง อ. วัดโบสถ์ จ. พิษณุโลก 65160 อีเมล: kaeng_chet_khaew_np@hotmail.com อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว ครอบคลุมพื้นที่วนอุทยานแก่งเจ็ดแคว และวนอุทยานภูแดงร้อน โดยมีน้ำตกสวยงามที่เกิดขึ้นตามลำน้ำแควน้อย เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ มีพื้นที่ประมาณ 140,544 ไร่ หรือ 244 ตารางกิโลเมตร ในท้องที่อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอชาติตระการ อำเภอนครไทย และอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

แผนที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

แผนที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่อยู่ ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก

แผนที่โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

แผนที่โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ที่อยู่ ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

แผนที่โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

แผนที่โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่อยู่ เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก

แผนที่โรงเรียนหนองพระพิทยา

แผนที่โรงเรียนหนองพระพิทยา โรงเรียนหนองพระพิทยา ที่อยู่ ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

แผนที่โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา

แผนที่โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา ที่อยู่ ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

แผนที่โรงเรียนสฤษดิ์เสนา

แผนที่โรงเรียนสฤษดิ์เสนา โรงเรียนสฤษดิ์เสนา ที่อยู่ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

แผนที่โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม

แผนที่โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม ที่อยู่ ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

Pages:1234567»