แผนที่อำเภอเมืองสระบุรี

Advertisement


แผนที่อำเภอเมืองสระบุรี

อำเภอเมืองสระบุรี เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี ตั้งอยู่ทางตอนกลาง ค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดสระบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอวิหารแดงและอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอหนองแซงและอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

แผนที่ประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง :

Comments are closed.