แผนที่อำเภอบ้านด่านลานหอย

Advertisement


แผนที่อำเภอบ้านด่านลานหอย

อำเภอบ้านด่านลานหอย เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุโขทัย อำเภอบ้านด่านลานหอย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดสุโขทัย มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเถิน (จังหวัดลำปาง) อำเภอทุ่งเสลี่ยม และอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอศรีสำโรง อำเภอเมืองสุโขทัย และอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอคีรีมาศ และอำเภอพรานกระต่าย (จังหวัดกำแพงเพชร)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองตากและอำเภอบ้านตาก (จังหวัดตาก)

แผนที่ประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง :

Comments are closed.