แผนที่อำเภอปลวกแดง

Advertisement


แผนที่อำเภอปลวกแดง

อำเภอปลวกแดง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดระยอง อำเภอปลวกแดง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดระยอง มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอศรีราชาและอำเภอหนองใหญ่ (จังหวัดชลบุรี)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอวังจันทร์และอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบ้านค่ายและอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบางละมุง (จังหวัดชลบุรี)

แผนที่ประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง :

Comments are closed.