แผนที่ภาคตะวันออก

Advertisement


แผนที่ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออก เป็นภูมิภาคย่อยทางตะวันออกของประเทศไทย เดิมถือเป็นส่วนหนึ่งของภาคกลาง อยู่ติดชายฝั่งอ่าวไทยด้านตะวันออก นับเป็นอีกภูมิภาคหนึ่งที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นแหล่งอุตสาหกรรม ผลไม้ และอัญมณีของประเทศ

แผนที่ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออก มี 7 จังหวัด

ภาคตะวันออก เป็นดินแดนแห่งหมู่เกาะและท้องทะเลงาม ซึ่งแวดล้อมด้วยผืนป่าดิบและสวนผลไม้สมบูรณ์ เต็มไปด้วยสารพันแหล่งท่องเที่ยวที่แตกต่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเมืองเก่าริมน้ำ หมู่เกาะ ทะเล น้ำตก วัดวาอาราม และ โบราณสถานงดงาม อีกทั้งยังอุดมด้วยอาหารทะเลสดใหม่จากท้องน้ำสีครามให้ได้อิ่มอร่อยกันทุกฤดู

  1. จังหวัดจันทบุรี
  2. จังหวัดฉะเชิงเทรา
  3. จังหวัดชลบุรี
  4. จังหวัดตราด
  5. จังหวัดปราจีนบุรี
  6. จังหวัดระยอง
  7. จังหวัดสระแก้ว

แผนที่ภาคตะวันออก

แผนที่ประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง :

Comments are closed.