แผนที่อำเภอฆ้องชัย

Advertisement


แผนที่อำเภอฆ้องชัย

อำเภอฆ้องชัย เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอฆ้องชัย ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดกาฬสินธุ์ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอยางตลาดและอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอจังหาร (จังหวัดร้อยเอ็ด) และอำเภอเมืองมหาสารคาม (จังหวัดมหาสารคาม)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองมหาสารคามและอำเภอกันทรวิชัย (จังหวัดมหาสารคาม)

แผนที่ประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง :

Comments are closed.