วนอุทยานภูผาล้อม

Advertisement วนอุทยานภูผาล้อม ที่ตั้งและแผนที่ วนอุทยานภูผาล้อม ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง และตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกผาดำ ป่าโคกหนองข่าและป่าภูบอบิด มีเนื้อที่ประมาณ 8,500 ไร่

วนอุทยานภูบ่อบิด

Advertisement วนอุทยานภูบ่อบิด ที่ตั้งและแผนที่ วนอุทยานภูบ่อบิด อยู่ในท้องที่ตำบลนาอาน ตำบลชัยพฤกษ์ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูห้วยหมาก ป่าภูทอก และป่าภูบ่อบิด ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 870 (พ.ศ.2522) มีเนื้อที่ประมาณ 4,375 ไร่    

วนอุทยานผางาม

วนอุทยานผางาม วนอุทยานผางาม อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูค้อ-ภูกระแต ท้องที่บ้านผางาม บ้านสวนห้อม บ้านปวนพุ ตำบลปวนพุ กิ่งอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย มีเนื้อที่ประมาณ 7,450 ไร่

วนอุทยานน้ำตกห้วยเลา

วนอุทยานน้ำตกห้วยเลา ที่ตั้งและแผนที่ วนอุทยานน้ำตกห้วยเลา อยู่ในท้องที่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูค้อและป่าภูกระแต มีเนื้อที่ประมาณ 2,125 ไร่

วนอุทยานถ้ำแสงธรรมพรหมมาวาส

วนอุทยานถ้ำแสงธรรมพรหมมาวาส ที่ตั้งและแผนที่ วนอุทยานถ้ำแสงธรรมพรหมมาวาส อยู่ในท้องที่ตำบลเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเขาแก้ว-ดงปากชม มีเนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร่

อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย

อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย (นาแห้ว) ที่ตั้งและแผนที่ อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย (นาแห้ว) สถานที่ติดต่อ: ต.แสงภา อ. นาแห้ว จ. เลย 42170 โทรศัพท์ : 0 4280 7616 (VoIP)

อุทยานแห่งชาติภูเรือ

อุทยานแห่งชาติภูเรือ ที่ตั้งและแผนที่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ สถานที่ติดต่อ: ต.หนองบัว อ. ภูเรือ จ. เลย 42160 โทรศัพท์ : 0 4280 1716, 0 4280 7625 โทรสาร : 0 4280 1716 อีเมล :phuruea_np@hotmail.com phurua1@hotmail.com

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ที่ตั้งและแผนที่ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง สถานที่ติดต่อ: หมู่ที่ 1 บ้านศรีฐาน ต.ศรีฐาน อ. ภูกระดึง จ. เลย 42180 โทรศัพท์ : 042-871333, 042-871458-9 โทรสาร : 042-871333, 042-871458-9 อีเมล์ : pkd_11@hotmail.co.th

แผนที่ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ

แผนที่ตำบลสานตม ตำบลสานตม ต.สานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ประเทศไทย

แผนที่ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ

แผนที่ตำบลลาดค่าง ตำบลลาดค่าง ต.ลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ประเทศไทย

แผนที่ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ

แผนที่ตำบลปลาบ่า ตำบลปลาบ่า ต.ปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ประเทศไทย

แผนที่ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ

แผนที่ตำบลร่องจิก ตำบลร่องจิก ต.ร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ประเทศไทย

Pages:12345»