แผนที่อำเภอนาหว้า

Advertisement


แผนที่อำเภอนาหว้า

อำเภอนาหว้า เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนครพนม สถานที่สำคัญคือ วัดพระธาตุประสิทธิ์ และลำน้ำอูน ในอดีตมีการกล่าวว่าอำเภอนี้มีความทุรกันดาร

อำเภอนาหว้า ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดนครพนม มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภออากาศอำนวย (จังหวัดสกลนคร) และอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอศรีสงครามและอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอกุสุมาลย์และอำเภอเมืองสกลนคร (จังหวัดสกลนคร)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอพรรณานิคมและอำเภออากาศอำนวย (จังหวัดสกลนคร)

แผนที่ประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง :

Comments are closed.