แผนที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

Advertisement


แผนที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

อำเภอเมืองหนองบัวลำภู เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอนากลาง และอำเภอกุดจับ (จังหวัดอุดรธานี)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอหนองวัวซอ (จังหวัดอุดรธานี)
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอโนนสังและอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอศรีบุญเรืองและอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

แผนที่ประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง :

Comments are closed.