แผนที่อำเภอยางชุมน้อย

Advertisement


แผนที่อำเภอยางชุมน้อย

อำเภอยางชุมน้อย เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอยางชุมน้อย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดศรีสะเกษ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอค้อวัง (จังหวัดยโสธร) และอำเภอเขื่องใน (จังหวัดอุบลราชธานี)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

แผนที่ประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง :

Comments are closed.