สำนักงาน อบจ.เชียงราย

Advertisement สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ.เชียงราย) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย หมายเหตุ ถ้าหากตำแหน่งของสถานที่ผิดพลาด ทางทีมงานต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย เนื่องจากตำแหน่งอ้างอิงจาก Google Map สำหรับท่านที่ทราบตำแหน่งของสถานที่สามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ hmu111@gmail.com ทางทีมงานจะรีบปรับปรุงให้โดยด่วน ขอบคุณมากครับ ทีมงาน Siam Map Info

จังหวัดเชียงราย

Advertisement จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที่อยู่ทางตอนเหนือที่สุดของประเทศไทย อาณาเขตทิศเหนือจรดแขวงเมืองสาดและแขวงท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน ประเทศพม่า โดยมีทางหลวงแผ่นดินทะลุผ่านถึงกันทางถนนที่เชื่อมต่อไปยังประเทศพม่าที่ด่านพรมแดนแม่สาย อำเภอแม่สาย และในอนาคตที่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 ถนนสาย R3A ที่อำเภอเชียงของ ส่วนทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อกับแม่น้ำโขง ทิศตะวันออกจดทิวเขาหลวงพระบางซึ่งปันเขตแดนไทยกับประเทศลาว และติดต่อกับจังหวัดพะเยา ทิศใต้กับจังหวัดพะเยา จังหวัดลำปาง และจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนทิศตะวันตกกับจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเรียกว่าดอยลังกาหลวง หรือดอยแม่โถ เป็นยอดเขาที่มีเส้นแดนติดกันทั้ง 3 จังหวัดบนยอดเขา

อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก

อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก ที่ตั้งและแผนที่ อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก สถานที่ติดต่อ: ต.ดอยฮาง อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย 57000 โทรศัพท์ : 0 5371 7173,08 7788 9856, 053-609238

อุทยานแห่งชาติดอยหลวง

อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ที่ตั้งและแผนที่ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง สถานที่ติดต่อ : ต.แม่เย็น อ. พาน จ. เชียงราย 57280 โทรศัพท์ : 0 5316 3363 (VoIP), 08 1960 2456 อีเมล : doiluang_2551@hotmail.com

อุทยานแห่งชาติขุนแจ

อุทยานแห่งชาติขุนแจ ที่ตั้งและแผนที่ อุทยานแห่งชาติขุนแจ สถานที่ติดต่อ : ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย 57260 โทรศัพท์ : 0 5316 3364 (VoIP) , 0843665213 โทรสาร : 0 5316 3364 (VoIP) อีเมล: khunchae_np@hotmail.com

แผนที่โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

แผนที่โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ที่อยู่ 256 หมู่ 15 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

แผนที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

แผนที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ที่อยู่ 1039 ถนนสถานพยาบาล ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

แผนที่โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

แผนที่โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ที่อยู่ 51 ถนนเชียงราย-เชียงของ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

แผนที่โรงพยาบาลแม่ลาว

แผนที่โรงพยาบาลแม่ลาว โรงพยาบาลแม่ลาว ที่อยู่ 309 หมู่ 3 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

แผนที่โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง

แผนที่โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง ที่อยู่ หมู่ 1ถนนหินแตก ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

แผนที่โรงพยาบาลขุนตาล

แผนที่โรงพยาบาลขุนตาล โรงพยาบาลขุนตาล ที่อยู่ 208 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย 57340

แผนที่โรงพยาบาลเวียงแก่น

แผนที่โรงพยาบาลเวียงแก่น โรงพยาบาลเวียงแก่น ที่อยู่ หมู่ 6 151 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

Pages:123456»