แผนที่อำเภอป่าแดด

Advertisement


แผนที่อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

อำเภอป่าแดด เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงราย เดิมเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอพาน ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 52 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้น 333.300 ตารางกิโลเมตร

แผนที่ประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง :

Comments are closed.