สำนักงาน อบจ.ลำปาง

Advertisement สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (อบจ.ลำปาง) อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง หมายเหตุ ถ้าหากตำแหน่งของสถานที่ผิดพลาด ทางทีมงานต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย เนื่องจากตำแหน่งอ้างอิงจาก Google Map สำหรับท่านที่ทราบตำแหน่งของสถานที่สามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ hmu111@gmail.com ทางทีมงานจะรีบปรับปรุงให้โดยด่วน ขอบคุณมากครับ ทีมงาน Siam Map Info

จังหวัดลำปาง

Advertisement จังหวัดลำปาง เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนบน ภูมิประเทศอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้และภูเขาสูง มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน มีชื่อเดิมว่า เขลางค์นคร เป็นที่รู้จักกันดีอีกชื่อหนึ่งว่า เมืองรถม้า

อุทยานแห่งชาติแม่วะ

อุทยานแห่งชาติแม่วะ ที่ตั้งและแผนที่ อุทยานแห่งชาติแม่วะ หมู่ 2 ต.แม่วะ อ. เถิน จ. ลำปาง 52230 โทรศัพท์ 0 5438 0504 (VoIP), 08 1112 2855 อีเมล maewa_np13@hotmail.com อุทยานแห่งชาติแม่วะ มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงใหญ่สลับซับซ้อน มีพื้นที่ราบบนสันเขา สภาพป่าสมบูรณ์ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 582.68 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 364,173...

อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท

อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท ที่ตั้งและแผนที่ อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท สถานที่ติดต่อ : หมู่ 3 ต.บ้านหวด อ. งาว จ. ลำปาง 52110 โทรศัพท์ : 08 3203 7330, 0 5422 0364 อีเมล: thamphathai@hotmail.com, phathai_np@hotmail.com อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท มีพื้นที่ครอบคลุมในท้องที่อำเภอเมือง อำเภอแจ้ห่ม อำเภองาว จังหวัดลำปาง

อุทยานแห่งชาติดอยจง

อุทยานแห่งชาติดอยจง ที่ตั้งและแผนที่ อุทยานแห่งชาติดอยจง สถานที่ติดต่อ : หมู่ 6 บ้านนาไม้แดง ต.นายาง อ. สบปราบ จ. ลำปาง 52170 โทรศัพท์ : 08 1951 3624 (จนท.) อีเมล: doichong_np13@hotmail.com อุทยานแห่งชาติดอยจง มีพื้นที่ประมาณ 207,500 ไร่ อยู่ในท้องที่อำเภอสบปราบ อำเภอเถิน อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง...

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ที่ตั้งและแผนที่ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ต.แจ้ซ้อน อ. เมืองปาน จ. ลำปาง 52240 โทรศัพท์ : 0 5438 0000, 08 9851 3355 โทรสาร : 0 5438 0457 (VoIP) อีเมล: chaeson_np13@hotmail.com อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอเมืองปาน อำเภอแจ้ห่ม อำเภอวังเหนือ และอำเภอเมือง...

แผนที่ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง

แผนที่ตำบลบุญนาคพัฒนา ตำบลบุญนาคพัฒนา ต.บุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ประเทศไทย

แผนที่ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง

แผนที่ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลนิคมพัฒนา ต.นิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ประเทศไทย

แผนที่ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง

แผนที่ตำบลต้นธงชัย ตำบลต้นธงชัย ต.ต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ประเทศไทย

แผนที่ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง

แผนที่ตำบลบ่อแฮ้ว ตำบลบ่อแฮ้ว ต.บ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ประเทศไทย

แผนที่ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง

แผนที่ตำบลบ้านค่า ตำบลบ้านค่า ต.บ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ประเทศไทย

แผนที่ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง

แผนที่ตำบลบ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า ต.บ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ประเทศไทย

Pages:1234»