สำนักงาน อบจ.พะเยา

Advertisement สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา (อบจ.พะเยา) อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา หมายเหตุ ถ้าหากตำแหน่งของสถานที่ผิดพลาด ทางทีมงานต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย เนื่องจากตำแหน่งอ้างอิงจาก Google Map สำหรับท่านที่ทราบตำแหน่งของสถานที่สามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ hmu111@gmail.com ทางทีมงานจะรีบปรับปรุงให้โดยด่วน ขอบคุณมากครับ ทีมงาน Siam Map Info

จังหวัดพะเยา

Advertisement จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดในภาคเหนือตอนบน บริเวณที่ตั้งของจังหวัดพะเยาในปัจจุบันอยู่ติดกับกว๊านพะเยา เดิมเป็นที่ตั้งของเมือง ภูกามยาว หรือ พยาว

อุทยานแห่งชาติแม่ปืม

อุทยานแห่งชาติแม่ปืม ที่ตั้งและแผนที่ อุทยานแห่งชาติแม่ปืม หมู่ 8 บ้านป่าตึง ต.แม่ใจ อ. แม่ใจ จ. พะเยา 56130 โทรศัพท์ : 08 0671 5033 (จนท.) อีเมล: maepuem.np@hotmail.co.th อุทยานแห่งชาติแม่ปืมมีอาณาเขตไม่มากนัก แต่ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังที่ปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานแห่งชาติก็เป็นจุดเด่นที่สร้างสีสันงดงามในยามหน้าแล้งที่ผืนป่าพากันเปลี่ยนสี อุทยานแห่งชาติมีพื้นที่ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ป่าดอยปุย และป่าแม่ปืม ป่าดอยปุยอยู่ในเขตอำเภอพานและอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย...

อุทยานแห่งชาติภูซาง

อุทยานแห่งชาติภูซาง ที่ตั้งและแผนที่ อุทยานแห่งชาติภูซาง สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 146 หมู่ที่ 8 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 56110 โทร/โทรสาร 0-5440-1099, 0-5447-6314 อีเมล :phusang_np@hotmail.com อุทยานแห่งชาติภูซาง มีพื้นที่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนติดเขตแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความสูงตั้งแต่ 440-1,548 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ยอดเขาที่สูงที่สุด คือ ยอดเขาดอยผาหม่น มีความสูงประมาณ 1,548 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของแม่น้ำลาว น้ำหงาว...

อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง

อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ที่ตั้งและแผนที่ อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง สถานที่ติดต่อ : หมู่ 6 ต.บ้านมาง อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 56160 โทรศัพท์ : 053-717173, 0 5447 6302 อีเมล: doiphunang.np@hotmail.co.th ; ph_504@hotmail.com อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง จังหวัดพะเยา เป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ ๑๒๗ ของประเทศไทย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา...

แผนที่ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา

แผนที่ตำบลสันป่าม่วง ตำบลสันป่าม่วง ต.สันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

แผนที่ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา

แผนที่ตำบลท่าจำปี ตำบลท่าจำปี ต.ท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

แผนที่ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา

แผนที่ตำบลบ้านสาง ตำบลบ้านสาง ต.บ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

แผนที่ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา

แผนที่ตำบลแม่ใส ตำบลแม่ใส ต.แม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

แผนที่ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา

แผนที่ตำบลท่าวังทอง ตำบลท่าวังทอง ต.ท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

แผนที่ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา

แผนที่ตำบลจำป่าหวาย ตำบลจำป่าหวาย ต.จำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

แผนที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา

แผนที่ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

Pages:123»