แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์

Advertisement แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นจังหวัดหนึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง ของประเทศไทย ได้ชื่อว่าเมืองท่าแห่งทิศเหนือ เป็นดินแดนล้านนาตะวันออก ตำนานอันลึกลับของเมืองลับแล ดินแดนแห่งลางสาดหวานหอม

สำนักงาน อบจ.อุตรดิตถ์

Advertisement สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ (อบจ.อุตรดิตถ์) อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ หมายเหตุ ถ้าหากตำแหน่งของสถานที่ผิดพลาด ทางทีมงานต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย เนื่องจากตำแหน่งอ้างอิงจาก Google Map สำหรับท่านที่ทราบตำแหน่งของสถานที่สามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ hmu111@gmail.com ทางทีมงานจะรีบปรับปรุงให้โดยด่วน ขอบคุณมากครับ ทีมงาน Siam Map Info

อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน

อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน ที่ตั้งและแผนที่ อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน สถานที่ติดต่อ : หมู่ที่ 8 ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53190 โทรศัพท์ : 055-436751 055-419236 อีเมล : lamnamnan_1@hotmail.com อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนที่อยู่สูงกว่าระดับเก็บกักน้ำสูงสุดของเขื่อนสิริกิติ์ มีพื้นที่ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นอ่างเก็บน้ำซึ่งเกิดจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ขวางกั้นลำน้ำน่าน มีพื้นที่ 203 ตารางกิโลเมตร (126,875...

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ที่ตั้งและแผนที่ อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว สถานที่ติดต่อ: ต.ห้วยมุ่น อ. น้ำปาด จ. อุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ : 0 5543 6001-2 อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด ท้องที่ตำบลม่วงเจ็ดต้น ตำบลนาขุม ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก อำเภอห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่

อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ ที่ตั้งและแผนที่ อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ สถานที่ติดต่อ : หมู่ 3 ต.น้ำไคร้ อ. น้ำปาด จ. อุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ : 0 5543 6752 (VoIP), 089-958-6759 (จนท.) อีเมล : khlongtron01@hotmail.com อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์ นอกจากจะเป็นคลองขนาดใหญ่ยังมีลำห้วยต่างๆ เกิดขึ้นยังมีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สำคัญ และสวยงาม...

แผนที่ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

แผนที่ตำบลถ้ำฉลอง ตำบลถ้ำฉลอง ต.ถ้ำฉลอง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประเทศไทย

แผนที่ตำบลขุนฝาง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

แผนที่ตำบลขุนฝาง ตำบลขุนฝาง ต.ขุนฝาง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประเทศไทย

แผนที่ตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

แผนที่ตำบลหาดงิ้ว ตำบลหาดงิ้ว ต.หาดงิ้ว อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประเทศไทย

แผนที่ตำบลแสนตอ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

แผนที่ตำบลแสนตอ ตำบลแสนตอ ต.แสนตอ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประเทศไทย

แผนที่ตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

แผนที่ตำบลวังดิน ตำบลวังดิน ต.วังดิน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประเทศไทย

แผนที่ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

แผนที่ตำบลผาจุก ตำบลผาจุก ต.ผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประเทศไทย

แผนที่ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

แผนที่ตำบลบ้านด่าน ตำบลบ้านด่าน ต.บ้านด่าน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประเทศไทย

Pages:123»