แผนที่อำเภอตากใบ

Advertisement


แผนที่อำเภอตากใบ

อำเภอตากใบ เป็นอำเภอในจังหวัดนราธิวาส ที่ติดชายแดนรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย อำเภอตากใบ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดนราธิวาส มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ จรดอ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับรัฐกลันตัน (ประเทศมาเลเซีย)
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสุไหงโก-ลกและอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอสุไหงปาดีและอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

แผนที่ประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง :

Comments are closed.