แผนที่อำเภอคุระบุรี

Advertisement


แผนที่อำเภอคุระบุรี

อำเภอคุระบุรี ตั้งอยู่ในจังหวัดพังงา อำเภอคุระบุรี ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจังหวัดพังงา มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสุขสำราญ (จังหวัดระนอง)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบ้านตาขุน (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอพนม (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) และอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับทะเลอันดามัน

แผนที่ประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง :

Comments are closed.