สำนักงาน อบจ.พัทลุง

Advertisement องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง (อบจ.พัทลุง) อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง หมายเหตุ ถ้าหากตำแหน่งของสถานที่ผิดพลาด ทางทีมงานต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย เนื่องจากตำแหน่งอ้างอิงจาก Google Map สำหรับท่านที่ทราบตำแหน่งของสถานที่สามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ hmu111@gmail.com ทางทีมงานจะรีบปรับปรุงให้โดยด่วน ขอบคุณมากครับ ทีมงาน Siam Map Info

วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี

Advertisement วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี ที่ตั้งและแผนที่ วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี อยู่ในท้องที่บ้านคอกวัว หมู่ที่ 1 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง มีเนื้อที่ประมาณ 1,875 ไร่

อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า

อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า ที่ตั้งและแผนที่ 60 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 93190 โทรศัพท์ : 0 7468 9194 โทรสาร : 0 7468 9195 หมายเหตุ ถ้าหากตำแหน่งของสถานที่ผิดพลาด ทางทีมงานต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย เนื่องจากตำแหน่งอ้างอิงจาก Google Map สำหรับท่านที่ทราบตำแหน่งของสถานที่สามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ siammapinfo@gmail.com ทางทีมงานจะรีบปรับปรุงให้โดยด่วน...

แผนที่อำเภอศรีนครินทร์

แผนที่อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอศรีนครินทร์ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพัทลุง อำเภอศรีนครินทร์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดพัทลุง

แผนที่อำเภอป่าพะยอม

แผนที่อำเภอป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพัทลุง อำเภอป่าพะยอม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดพัทลุง

แผนที่อำเภอบางแก้ว

แผนที่อำเภอบางแก้ว อำเภอบางแก้ว เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพัทลุง อำเภอบางแก้ว มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

แผนที่อำเภอป่าบอน

แผนที่อำเภอป่าบอน อำเภอป่าบอน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพัทลุง อำเภอป่าบอน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดพัทลุง

แผนที่อำเภอศรีบรรพต

แผนที่อำเภอศรีบรรพต อำเภอศรีบรรพต เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพัทลุง อำเภอศรีบรรพต ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดพัทลุง

แผนที่อำเภอปากพะยูน

แผนที่อำเภอปากพะยูน อำเภอปากพะยูน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพัทลุง เดิมชื่อ อำเภอทักษิณ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2445 จึงได้เปลี่ยนมาเป็นชื่ออำเภอปากพะยูน

แผนที่อำเภอควนขนุน

แผนที่อำเภอควนขนุน อำเภอควนขนุน เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพัทลุง อำเภอควนขนุน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดพัทลุง

แผนที่อำเภอตะโหมด

แผนที่อำเภอตะโหมด อำเภอตะโหมด เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพัทลุง อำเภอตะโหมด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดพัทลุง

แผนที่อำเภอเขาชัยสน

แผนที่อำเภอเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพัทลุง อำเภอเขาชัยสน มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

Pages:12»