แผนที่อำเภอท่ายาง

Advertisement


แผนที่อำเภอท่ายาง

อำเภอท่ายาง เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี อำเภอท่ายาง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเพชรบุรี ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดเพชรบุรีประมาณ 17 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร เป็นระยะทาง 134 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบ้านลาดและอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ทิศตะวันออก จรดอ่าวไทยและอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอหัวหิน (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

แผนที่ประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง :

Comments are closed.