แผนที่ภาคตะวันตก

Advertisement


แผนที่ภาคตะวันตก

ภาคตะวันตก เป็นภูมิภาคย่อยทางตะวันตกของประเทศ โดยทั่วไปยังถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาคกลาง (ภาคกลางเดิม ที่รวมทั้งภาคตะวันตก และภาคตะวันออกด้วย) แม้ว่าจะจัดรวมอยู่ใน “ภาคตะวันตก” แต่ในภูมิภาคนี้ยังมีความหลากหลาย ตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ซึ่งแตกต่างกันค่อนข้างมาก

แผนที่ภาคตะวันตก

ภาคตะวันตก มี 5 จังหวัด

ภาคตะวันตก เป็นภูมิภาคย่อยทางตะวันตกของประเทศ โดยทั่วไปยังถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาคกลาง (ภาคกลางเดิม ที่รวมทั้งภาคตะวันตก และภาคตะวันออกด้วย) แม้ว่าจะจัดรวมอยู่ใน “ภาคตะวันตก” แต่ในภูมิภาคนี้ยังมีความหลากหลาย ตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ซึ่งแตกต่างกันค่อนข้างมาก

  1. จังหวัดกาญจนบุรี
  2. จังหวัดตาก
  3. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  4. จังหวัดเพชรบุรี
  5. จังหวัดราชบุรี

แผนที่ภาคตะวันตก

แผนที่ประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง :

Comments are closed.