เกาะลันตาน้อย – ที่ 1 ตารางเมตร ถ่ายได้ 10 รูป
เกาะลันตาน้อย – ที่ 1 ตารางเมตร ถ่ายได้ 10 รูป

เกาะลันตาน้อยเป็นเกาะที่เงียบสงบ มีบรรยากาศที่ผ่อนคลายและทิวทัศน์ที่สวยงาม เกาะนี้ขึ้นชื่อเรื่องป่าชายเลนและหมู่บ้านชาวประมงแบบดั้งเดิม นักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือชมป่าชายเลนเพื่อดูสัตว์ป่าในท้องถิ่นและเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศของพื้นที่ Siam map ามให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกาะลันตาน้อย: ที่ตั้ง เวลาเปิดและปิด สิ่งที่ควรดู และข้อบังคับที่นี่ มาดูกัน! เกี่ยวกับเกาะลันตาน้อย เกาะลันตาน้อยเป็นเกาะขนาดเล็กที่ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะลันตาและเชื่อมต่อกับเกาะลันตาใหญ่ด้วยสะพาน...